Nhà đầu tư nước ngoài thuê đất

Đề nghị tư vấn:

– Bên mình là nhà đầu tư nước ngoài, có công ty đang hoạt động tại Trung Quốc, tuy nhiên họ muốn thành lập 1 công ty vốn 100% nước ngoài tại thị xã lagi, Bình Thuận để hoạt động kinh doanh sản xuất bôt cá và chế biến gia công thủy hải sản, Dùng danh nghĩa công ty nước ngoài mới thành lập tại Việt Nam để thuê đất trong cụm công nghiệp, sau đó xây dựng nhà máy và tiến hành sản xuất. Tuy nhiên, theo như được biết thì công ty nước ngoài thành lập nhanh nhất khoảng 3 tháng, phía bên em cũng muốn tiết kiệm thời gian, do đó theo tư vấn của công ty Bảo Thư ( là đơn vị cho thuê đất trong cụm công nghiệp) thị họ nói mình vừa có thể làm các thủ tục thành lập cty nước ngoài, song song đó cũng đồng thời tiến hành làm các thủ tục xin thẩm định dự án đầu tư và thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư cũng như ký hợp đồng thuê đất v.v)

Như vậy thì trên thực tế công ty chưa được thành lập, vậy phía bên em tiến hành thuê đất như thế nào? dưới hình thức gì ? (vì anh có trao đổi là cá nhân ko có tư cách thuê đất trong cụm công nghiệp ), hình thức trả tiền thế nào? có những rủi ro gì hay không? . Trường hợp nếu sau này ko thành lập công ty được thì sẽ làm sao? một khi hợp đồng thuê đất đã ký rồi.

– Bên đơn vị cho thuê đất có nói là sẽ hỗ trợ bên em thành lập công ty, ngay cả thủ tục thuê đất đai, như vậy họ làm thủ tục mà không có con dấu của công ty thi có hiệu lực ko? nếu không có hiệu lực thì sẽ ra sao?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất: phía bên bạn tiến hành thuê đất như sau:

Cơ sở pháp lý:

+  Luật đất đai 2013;

+  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Hồ sơ: 2 bộ ( gốc hoặc poto công chứng)

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất;

– Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án;

– Văn bản thầm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định dự án kinh doanh đối với doanh nghiệp của bạn;

– Trích lục bản đồ địa chính, thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu công nghiệp chuẩn bị đầy đủ thủ tục xin giao đất, thuê đất có thu tiền sử dụng đất đã được giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật đất đai và các quy định khác của nhà nước.

Bước 2:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất tại phòng kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Bước 3: Ban Quản lý các khu công nghiệp tiến hành xem xét thẩm định hồ sơ xin giao đất, thuê đất của nhà đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh bổ xung hồ sơ cho phù hợp.

Bước 4:

Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kết hợp cùng Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận sẽ giao đất cho nhà đầu tư tại thực địa khu công nghiệp

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận;

Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Thứ hai: Doanh nghiệp sẽ tiến hành: Dưới hình thức thuê đất.

Thứ ba: Hình thức trả tiền:  Trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thứ tư: Trường hợp nếu sau này không thành lập công ty được thì sẽ không sao cả, chỉ là hợp đồng thuê đất.

Thứ năm: Bên đơn vị cho thuê đất sẽ hỗ trợ bên bạn thành lập công ty, ngay cả thủ tục thuê đất đai, như vậy họ làm thủ tục mà không có con dấu của công ty thi không có hiệu lực . Không có hiệu lực thì hợp đồng thuê đất vô hiệu.