0902845039

ĐIỆN THOẠI
(+84) 902 845 039
ĐỊA CHỈ
42 Nguyễn Cửu Vân, p17, Q. Bình Thạnh
 

* Trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng * Dấu hiệu của nợ khó đòi * Hạn mức áp dụng...

Đề nghị tư vấn: Cơ quan tôi là cơ quan hành chính sự nghiệp, có thực hiện thuê Cty A bảo...

Đề nghị tư vấn: Đơn vị tôi đang có kế hoạch sơn toàn bộ nhà làm việc và điều trị. Dự...

Đề nghị tư vấn: Liên danh 3 nhà thầu A + B + C tham gia đấu thầu dự án X...

Trong cuộc sống khi ký kết bất kỳ một giao dịch hay một hợp đồng các bên luôn luôn thỏa thuận...

Đấu thầu là việc lựa chọn ra một nhà thầu thực hiện triển khai, thực hiện một công việc hoặc cung...

Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là một hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ...

0903845039