Đăng Ký Bản Quyền

Đăng Ký Bản Quyền Là Gì ? Tại Sao Cần Đăng Ký Bản Quyền?

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Luật Nam Phát là đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ, với kinh nghiệm hơn 10 năm chúng tôi sẽ tư vấn một cách đầy đủ, tận tình và đem đến cho quý khách hàng một sự thỏa mãn cao nhất.

1. Quyền tác giả là gì ?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
* Quyền nhân thân bao gồm các quyền
● Đặt tên cho tác phẩm;
● Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
● Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
● Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
* Quyền tài sản bao gồm các quyền
● Làm tác phẩm phái sinh;
● Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
● Sao chép tác phẩm;
● Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
● Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
2. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
● Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
● Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
● Tác phẩm báo chí;
● Tác phẩm âm nhạc;
● Tác phẩm sân khấu;
● Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
● Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
● Tác phẩm nhiếp ảnh;
● Tác phẩm kiến trúc;
● Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
● Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
● Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
3. Thủ tục đăng ký quyền tác giả (bản quyền) gồm
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký
Đối với tác phẩm là phần mềm tin học:
+ Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm);
+ Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép mã Code của chương trình phần mềm);
+ 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành cuốn).
● Đối với tác phẩm mỹ thuật: tác phẩm (mẫu)
● Đối với tác phẩm văn học: Bản mô tả tác phẩm viết
● Đối với các tác phẩm khác: tác phẩm (mẫu) và Bản mô tả tác phẩm.
● Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
b) Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của tác giả hoặc đồng tác giả (02 bản sao có chứng thực).
c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: trong trường hợp doanh nghiệp là chủ sở hữu về quyền tác giả
d) Ngoài ra khách hàng cần cung cấp:
● Tên tác phẩm;
● Ngày hoàn thành tác phẩm;
● Tác phẩm đã được công bố hay chưa. Nếu có: thời gian, địa điểm công bố;
● Nội dung chính của tác phẩm
● Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung
● Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
● Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
4. Thời gian đăng ký quyền tác giả và thời hạn bảo hộ
● Thời gian đăng ký khoảng 15 – 20 ngày làm việc;
● Thời hạn bảo hộ: Về cơ bản Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn. Quyền tài sản được bảo hộ bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.
5. Những công việc mà chúng tôi thực hiện
● Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
● Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến quyền tác giả;
● Lập hồ sơ đăng ký quyền tác giả;
● Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả và nhận kết quả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
● Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả;
● Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền
● Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả.