Đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Trong thời đại công nghệ phát triển, kết hợp với chủ trương chính sách của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính thì hiện nay, một số thủ tục qua mạng đang phát huy được ưu thế của nó. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng cũng được thực hiện phổ biến. Vậy đăng ký doanh nghiệp qua mạng cần những thủ tục gì?

đky qua mang qgvn

Các bước đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Bước 1: Bước chuẩn bị

  • Trước hết, cần có tài khoản đăng nhập trên hệ thống
  • Chuẩn bị công cụ ký xác thực

+  Ký bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, người sử dụng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng đăng ký kinh doanh để đối chiếu với hồ sơ điện tử và nhận kết quả

+  Nếu hồ sơ nộp bằng chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần gán chữ ký công cộng vào tài khoản. Theo đó, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ không cần nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Tạo hồ sơ

Chọn phương thức nộp hồ sơ: Nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hay nộp bằng chữ ký số công cộng

Chọn loại hình đăng ký trực tuyến: Lựa chọn thành lập mới doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc hay Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Chọn loại giấy tờ nộp qua mạng điện tử

  • Xác nhận thông tin đăng ký
  • Nhập thông tin
  • Scan và tài liệu đính kèm
  • Chuẩn bị hồ sơ
  • Ký xác thực và nộp hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung. Doanh nghiệp buộc phải nộp hồ sơ bổ sung. Việc nhận kết quả doanh nghiệp sẽ theo dõi trạng thái hồ sơ.