Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạng 2

Đề nghị tư vấn:

Em muốn hỏi anh/chị về vấn đề xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện về trình độ chuyên môn, em tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Kinh tế xây dựng. Nay em muốn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 2 có được không? Nếu được thì em cần những hồ sơ gì để xin chứng chỉ hành nghề?

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý:

– Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD;

– Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

2. Giải quyết vấn đề:

Để được cấp giấy chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng bạn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

* Về trình độ chuyên môn để làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

– Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát công tác xây dựng công trình loại nào theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 592015/NĐ-CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó.

– Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “lắp đặt thiết bị công nghệ”: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, Điều hòa không khí, mạng thông tin – liên lạc, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng và các chuyên ngành phù hợp khác, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc thuộc các chuyên ngành này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này.

* Điều 45, khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II:

– Hạng II:

+ Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

+ Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

* Phạm vi hoạt động giám sát thi công xây dựng theo khoản 3 Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

+ Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

* Thủ tục làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

– Theo quy định tại Khoản 5 Điều 44 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Điều 5 Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

+ Sở xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, hạng III:

+) Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;

+) Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

+ Tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động xây dựng có phạm vi hoạt động trong cả nước được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là thành viên của mình.

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD.

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.