Quy định về hoàn công khi xây dựng nhà ở

Đề nghị tư vấn:

Nhờ luật sư tư vấn giúp, tôi đã được cấp phép xây nhà ở, một trệt 2 lầu. Diện tích tầng trệt là 38m2 và tổng diện tích xây dựng là 122m2. Như vậy tôi tự thiết kế và thuê thợ xây có được không, sau này có được hoàn công không. Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 05/2015/TT-BXD

– Luật xây dựng 2014

2. Nội dung tư vấn:

Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về thiết kế xây dựng nhà ở như sau:

“Điều 5. Thiết kế xây dựng nhà ở

1. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự thiết kế.

2. Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

3. Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.”

Bạn thông tin bạn xây dựng nhà ở một trệt hai lầu, tổng diện tích sàn xây dựng 122 m2. Do đó, bạn được tự thiết kế xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo nguyên tắc tại Điều 79 Luật xây dựng 2010 như sau:

– Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.

– Chủ nhà tự thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Hồ sơ làm thủ tục hoàn công bao gồm:

– Giấy báo kiểm tra công trình hoàn thành theo mẫu (1 bản chính).

– Giấy xin phép xây dựng nhà ở (1 bản sao y có chứng thực sao y), kèm theo bản vẽ thiết kế xây dựng nhà (1 bản sao không cần chứng thực sao y).

– Bản vẽ hiện trạng hoàn công (2 bản chính).

Nơi nộp hồ sơ: Bạn nộp hồ sơ đến Phòng xây dựng thuộc UBND quận, huyện nơi có nhà ở để làm thủ tục hoàn công xây dựng nhà ở.