Tư vấn đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Đề nghị tư vấn:

Công ty A muốn tham khảo dịch vụ đăng ký sử dụng lao động nước ngoài lần đầu cho doanh nghiệp, mong nhận được tư vấn và báo giá dịch vụ từ công ty.

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật lao động 2013;

– Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH;

– Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài:

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài với trình độ chuyên môn cao đang trở thành một xu hướng được nhiều doanh nghiêp sử dụng. Hiện nay, các thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài khá đơn giản, mang tính thông báo hỗ trợ công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

Theo điều 3, Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH thì việc sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan nhà nước trước 30 ngày. Cụ thể, quy trình đăng ký sử dụng lao động nước ngoài với cơ quan nhà nước:

Bước 1: Báo cáo giải trình với Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình cho Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội về vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc

Bước 2: Nhận thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của Sở Lao động Thương binh và xã hội.

Đối với người lao động nước ngoài:

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động:

Các cá nhân được quy định tại điều 172 bộ luật lao động và quy định tại khoản 2, điều 7, thông tư Nghị định 11/2016/NĐ-CP sẽ không phải xin giấy phép lao động

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động của người nước ngoài được quy định tại điều 9, thông tư Nghị định 11/2016/NĐ-CP, cụ thể:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý ở đây người lao động phải là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Dựa vào vị trí làm việc, trình độ chuyên môn đơn vị sử dụng lao động nước ngoài phân loại người lao động nước ngoài cho phù hợp.

Bên cạnh đó, công ty còn phải đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài, đăng ký thuế thu nhập cá nhân,…