ĐIỆN THOẠI
(+84) 902 845 039
ĐỊA CHỈ
42 Nguyễn Cửu Vân, p17, Q. Bình Thạnh
 

Đề nghị tư vấn: Cách đây 6 tháng tôi có đứng ra vay cho một người số tiền 50 triệu đồng,...

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho...

Hợp đồng tặng cho tài sản Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó...

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức...

1. Trình tự thực hiện:   Bước 1 – Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.   Bước...

Tuyên bố chết 1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên...

Tuyên bố mất tích 1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy...

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày...

Nơi cư trú được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015,...

Hiện nay tình trạng tranh chấp khi các bên giao kết hợp đồng ngày càng gia tăng về số lượng và...

0902845039