Có quy chế riêng cho công tác thu hồi nợ

Dịch vụ thu hồi Nợ: 

Đối với công tác thu hồi nợ, rất nhiều doanh nghiệp đã đề ra quy chế riêng như: Quy định về việc đề ra mục tiêu thu hồi nợ; chế độ khen thưởng đối với các nhân viên thu hồi nợ; quy chế đào tạo bí quyết đánh giá, chỉ đạo và công tác thu hồi nợ. Mục tiêu của các quy chế thu hồi nợ của doanh nghiệp là tạo ra khung mẫu về công tác thu hồi nợ cho các nhân viên, giúp các nhân viên thu hồi nợ làm tốt nhiệm vụ của mình

Tuy nhiên, nếu chỉ có quy chế thu hồi nợ mà doanh nghiệp đề ra có lẽ không đủ để các nhân viên thu hồi nợ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà nó chỉ là cơ sở cho hoạt động của họ, các nhân viên thu hồi nợ cần phát huy khả năng linh hoạt của mình trên cơ sở những quy chế đó.

Dịch vụ thu hồi nợ

Thu hồi nợ là một công việc rất phức tạp, vì thế các nhân viên thu hồi nợ cần chú ý hành động theo những quy tắc phù hợp, nếu không họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí tạo ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong quá trình thu hồi nợ, các nhân viên thu hồi nợ cần chú ý quy chế riêng cho công tác thu hồi nợ những điểm dưới đây:

– Hiểu rõ các chế độ liên quan của doanh nghiệp. nắm vững những điều lệ thu hồi  nợ cụ thể và các quy chế liên quan

– Nghiêm chỉnh thực hiện các quy chế quản lý. Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, tuyệt đối không được vi phạm các quy chế quản lý của doanh nghiệp, ví dụ: Công ty quy định khi ký hợp đồng mua bán, các điều kiện của hợp đồng không được quy định bằng miệng mà phải được thể hiện bằng văn bản ( hợp đồng, văn bản ký kết, căn cứ) và đóng dấu bằng các con dấu chính thức của đơn vị khách hàng, vì thế, nhân viên kinh doanh cần nghiêm chỉnh thực hiện theo quy chế này, nếu không, khi xảy ra tranh chấp, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả.

– Làm tốt công tác chuẩn bị theo quy chế tài chính. Mỗi doanh nghiệp đều có quy chế tài chính riêng. Quy chế của các doanh nghiệp này yêu cầu nhân viên thu hồi nợ cần chuẩn bị theo những yêu cầu cụ thể khác nhau, vì thế, trước khi tiến hành thu hồi nợ, nhân viên thu nợ cần chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan theo quy chế tài chính của doanh nghiệp mình

– Các hoạt động thu hồi nợ phải phù hợp với quy chế của doanh nghiệp. Ví dụ: Doanh nghiệp yêu cầu trong hợp đồng phải ghi rõ thời gian và phương thức cụ thể của việc thanh toán, đồng thời ghi rõ điều kiện giao dịch, đặc biệt các hợp đồng phải chú thích rõ quy định thanh toán, như: “Thanh toán ngay sau khi nhận hàng”, “10 ngày sau khi nhận hàng” , những quy định này là không thể xê dịch được. Vì thế, các nhân viên kinh doanh không thể vì cả nể khách hàng mà vi phạm quy chế của doanh nghiệp, bởi làm như thê sẽ dẫn tới những bất lợi trong quá trình thu hồi nợ về sau.