Uỷ thác nhiệm vụ thu hồi nợ cho các cơ quan thu hồi nợ chuyên nghiệp

Trên thực tế, việc uỷ thác thu hồi nợ cho các công ty thu nợ chuyên nghiệp sẽ mang lại những ích lợi cụ thể dưới đây cho doanh nghiệp:

– Những công ty thu nợ chuyên nghiệp hiểu biết rất rõ về những quy định của pháp luật đối với vấn đề thu nợ.

– Những công ty thu nợ chuyên nghiệp thường có kinh nghiệm phong phú. Hiệu quả làm việc của những công ty này rất cao và có thể đảm bảo là sẽ hoàn thành công việc thu nợ.

– Việc uỷ thác nhiệm vụ thu hồi nợ cho những công ty thu nợ chuyên nghiệp sẽ giúp giảm những rủi ro có thể xảy ra đến mức tối thiểu, giúp duy trì được mối quan hệ hợp tác giữa bên đòi nợ và bên nợ tiền. Hơn nữa nếu trong quá trình thu hồi nợ, phía bên công ty thu nợ chuyên nghiệp có xảy ra bất cứ một vấn đề gì thì bên phía doanh nghiệp thuê đòi nợ cũng không phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào.

– Việc uỷ thác nhiệm vụ thu hồi nợ cho những cho những công ty thu nợ chuyên nghiệp tốn ít chi phí hơn so với việc nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan pháp luật. Nếu công ty này không thu hồi lại được khoản tiền nợ như hợp đồng đã ký thì bạn sẽ không phải trả bất cứ một chi phí nào.

Trong quá trình ủy thác cho một bên thứ ba thu hồi nợ, nhân viên kinh doanh phụ trách thu nợ phải lưu ý một số điểm sau:

 

Đơn ủy quyền thu nợ

 

– Phải lựa chọn các công ty thu nợ có uy tín, hiệu quả làm việc cao và đã đăng ký hợp pháp để ủy thác, nếu không sẽ rất dễ xảy ra nhiều vấn đề trong quá trình thu nợ và có thể dẫn đến những tổn thất lớn hơn.

– Trước khi ủy thác việc thu hồi nợ cho công ty thu hồi nợ chuyên nghiệp, hai bên cần thủ làm rõ về trách nhiệm và quyền lợi của các bên để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

– Cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề ủy thác thu hồi nợ.

– Thường xuyên kiểm tra công việc của cơ quan thu nợ để nắm được tình hình cũng như các vấn đề có liên quan và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.