Đại diện khách hàng thu nợ bằng con đường tố tụng tại Tòa án

Nếu trong quá trình thu hồi nợ, khách hàng có kiến nghị về một điều khoản nào đó trong hợp đồng kinh tế nhằm trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm thanh toán tiền nợ, Quý công ty có thể nhờ đến tòa án kinh tế để giải quyết những tranh chấp giữa hai bên để thu hồi nợ. Quý công ty có thể nhờ đến tòa án kinh tế ngay tại nơi mình cư trú để giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, nhờ đến tòa án kinh tế cũng không có nghĩa là bạn ủy thác hoàn toàn công việc thu hồi nợ cho họ. Trong quá trình tóa án kinh tế làm việc, nhân viên kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ những tài liệu, chứng cứ cần thiết và tích cực phối hợp, nếu không sẽ rất khó để đạt được mục tiêu thu hồi nợ. Khi nhờ đến sự can thiệp của tòa án kinh tế, nhân viên kinh doanh cần chú ý những điểm sau:

don uy quyen thu no
– Tòa án kinh tế là một cơ quan tư pháp, vì vậy, việc có thắng kiện được hay không đều liên quan đến những ràng buộc của pháp luật. Khi nhờ tòa án kinh tế giúp thu hồi nợ, nhân viên kinh doanh cần tính đến khả năng thắng kiện của mình để tránh rơi vào tình trạng tổn thất nặng nề hơn.

– Khi nhờ đến sự can thiệp của tòa án thành lập hồ sơ  điều tra. Những nội dung chủ yếu của đơn gồm có: họ tên người làm đơn, địa chỉ, họ tên người đại diện trước pháp luật, chức vụ; nguyên nhân và yêu cầu khi làm đơn, các chứng cứ có liên quan hoặc tên, địa chỉ của những người làm chứng,… hoặc theo những quy định của từng tòa án kinh tế khác nhau.

– Nhân viên kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ những chứng từ, hợp đồng có liên quan để phục vụ cho việc điều tra của tòa án kinh tế, rút ngắn thời gian thu hồi nợ.

– Cần đặc biệt chú ý đến thời gian khởi kiện mà pháp luật đã quy định. Nếu những chứng cứ mà bạn đưa ra không phù hợp với thời gian khởi kiện mà pháp luật quy định thì việc nhờ tòa án kinh tế thu hồi nợ chắc sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn.