Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Đề nghị tư vấn:

Trong Luật xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định các công trình chỉ cần lập BCKTKT gồm:

– Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Vậy cho em hỏi là những công trình nào không phải lập BC KTKT (văn bản nào quy định?), những công trình khác là bao gồm những công trình nào? Em xây dựng nhà hàng vốn tư nhân có phải lập BCKTKT không? Khi xây dựng không có phép thì bị phạt như thế nào?

Luật sư tư vấn:

– Căn cứ pháp lý:

+ Luật xây dựng 2014;

+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

+ Nghị định 121/2013/NĐ-CP;

– Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật xây dựng 2014 quy định về những dự án chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm: công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo và công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP gồm:

– Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Về “những công trình khác do Chính phủ quy định” thì đây là quy định mang tính phòng ngừa nếu tương lai có phát sinh các dự án, công trình khác mà nhà nước muốn điều chỉnh thì có thể đề nghị ban hành văn bản quy phạm bổ sung còn hiện nay vẫn chưa có bất kì văn bản nào hướng dẫn về các trường hợp khác chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Về việc bạn xây dựng nhà hàng với vốn tư nhân, nếu tổng mức đầu tư của bạn có giá trị dưới 15 tỷ đồng thì sẽ chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên 15 tỷ đồng thì bạn sẽ phải lập báo cáo khả thi, không lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Do bạn chưa nói cụ thể công trình của bạn có phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật hay không? Hay lập báo cáo khả thi? Tùy từng hành vi vi phạm sẽ có mức xử phạt hành chính tương ứng, do đó bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP để xác định hành vi vi phạm của đơn vị bạn.