Giải quyết tranh chấp về đầu tư & chứng khoán

Hoạt động đầu tư luôn diễn ra sôi động, phức tạp, trên phạm vi rộng và liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau nên doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư luôn cần phải có tư vấn, hỗ trợ pháp lý của Luật sư tư vấn. Các Luật sư của Luật Nam Phát đặc biệt có nhiều kinh nghiệm về tư vấn pháp lý cho các hoạt động đầu tư, thương mại, đấu thầu và các hoạt động chứng khoán và thị trường vốn trong và ngoài nước. Khi có được sự tư vấn của Luật Nam Phát, khách hàng sẽ có được sự hỗ trợ đầy đủ, tận tâm cũng như có nhìn nhận chính xác nhất về mặt pháp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh của mình.