THẨM ĐỊNH GIÁ

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà cửa, công trình xây dựng gắn liền  với đất đai,Các tài sản khác do pháp luật quy định…”

– Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

– Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng

– Phục vụ thuê tài chính.

– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.

– Xác định giá trị đầu tư.

– Các mục đích khác..

Như vậy, thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

  1. Nhiệm vụ của chúng tôi.

Nắm bắt được nhu cầu thẩm định giá hiện nay trên thị trường. Công Ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN NAM PHÁT ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu nói trên của khách hàng. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi là những người trẻ, năng động, nắm bắt nhanh xu hướng của thị trường và có khả đưa ra cho quý khách giá trị chính xác nhất của tài sản mà quý khách cần thẩm định, với mức phí dịch vụ phải chăng và thời gian nhanh nhất.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!