Tư vấn, giải đáp thắc mắc về quyền thừa kế

Tư vấn về quyền thừa kế

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Bố mẹ tôi có một mãnh vườn có diện tích 500m2. Mẹ tôi vừa mất năm 2015. Bố mẹ tôi có 5 ngừi con, vậy nay bố tôi muốn viết di chúc để lại mảnh vườn toàn bộ diện tích 500m2 cho con trai út như vậy có đúng không. Luật sư cho hỏi: 1. Bố tôi di chúc để lại cả 500m2 hay chỉ để lại được 250m2. 2. Nếu để lại cả 500m2 thì có cần làm văn bản phân chí di sản của các con không?

Trả lời:

Thông tin anh/chị cung cấp, bố mẹ anh/chị có mảnh vườn diện tích 500m2, như vậy xác định đây là tài sản chung của bố mẹ anh/chị. Như vậy, mỗi người sẽ có quyền sở hữu và sử dụng 50% khối tài sản đó (250 m2).

Và khi mẹ anh/chị mất thì 250 m2 của mẹ anh/chị sẽ được chia thừa kế. Và chia trong 2 trường hợp có di chúc hoặc không có di chúc. Trường hợp có di chúc thì chia theo di chúc, trường hợp không có di chúc thì phần di sản của mẹ anh/chị sẽ được chia đều cho những người thuộc cùng hàng thừa kế thứ nhất sau: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (Khoản 1 Điều 676 Bộ luật dân sự 2005).

Như vậy, trường hợp có di chúc mà nội dung di chúc có thể hiện bố anh/chị được quyền hưởng thừa kế. Thì bố của anh/chị có quyền để lại di chúc trong phần 250 m2 và phần quyền trong di chúc.

Trường hợp không có di chúc thì bố của anh/chị có quyền để lại di chúc trong phần 250m2 và 1 suất thừa kế theo pháp luật (phụ thuộc vào số người thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 676 Bộ luật dân sự trên).

Trường hợp để bố anh/chị có quyền để lại di chúc toàn bộ 500% thì cần phải có văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của tất cả những người thừa kế của mẹ anh/chị. Văn bản này thể hiện nội dung bố của anh/chị có quyền hưởng toàn bộ 250 m2 của mẹ anh/chị.

Vợ cũ mất, đất được bố mẹ vợ tặng cho thuộc về ai?

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Anh trai tôi xây dựng gia đình năm 1978 ông bà bố mẹ vợ cho 1 thổ đất 320m2 đến năm 2006 vợ anh tôi mất, năm 2009 anh tôi lấy vợ khác và cùng chị vợ 2 chung tiền xây nhà trên thổ đất này tháng 6/2016 anh tôi mất. theo tôi hiểu ngôi nhà này là tài sản chung của 2 vợ chồng liệu có thể hiểu rằng thổ đất có phải tài sản riêng của anh tôi không?

Trả lời: 

Diện tích đất anh trai anh chị có được là do được bố mẹ vợ tặng cho khi đang chung sống với người vợ đầu tiên. Nếu đây là bố mẹ tặng cho chung 2 vợ chồng, thì diện tích đất này là tài sản chung vợ chồng của anh trai a/c với người vợ đầu tiên. Do đó, đây là tài sản được hình thành trước thời kỳ hôn nhân với người vợ thứ hai. Nếu không có thỏa thuận nào khác về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung với người vợ hiện tại, thì 1/2 diện tích đất này sẽ là tài sản riêng của người chồng (1/2 diện tích đất còn lại là tài sản của người vợ đã mất).