0902845039

ĐIỆN THOẠI
(+84) 902 845 039
ĐỊA CHỈ
42 Nguyễn Cửu Vân, p17, Q. Bình Thạnh
 

Cơ sở pháp lý – Luật Sở hữu trí tuệ 2005; – Luật Sở hữu trí tuệ 2009; – Thông tư...

Nhãn hiệu là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt...

  Không chỉ với các doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường mà cả các doanh nghiệp mới, các...

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và các...

Không phải nhãn hiệu nào khi nộp đơn đăng ký lên Cục Sở hữu trí tuệ cũng được chấp thuận. Một...

Mạch tích hợp bán dẫn (còn gọi là IC, chip, mạch vi điện tử) là sản phẩm dưới dạng thành phẩm...

Các yêu cầu về sửa đổi văn bằng bảo hộ – Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhỏ nhưng...

Dưới đây là các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Các hành vi xâm phạm quyền tác...

Trách nhiệm của Cục Sở hữu trí tuệ đối với đơn đăng ký sáng chế quốc tế Cơ quan có thẩm...

Hoạt động thanh tra, kiểm soát trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là hoạt động của các các nhân, tổ...

0903845039